Onverwachte post

De man leunt op zijn stok en kijkt naar de stationsklok. De rimpels in zijn voorhoofd worden dieper als hij zijn wenkbrauwen optrekt naar de tijd. Twee minuten voor tien, mooi op schema, zoals hem bevolen is…

Lees verder >